Författare: <span>Björn Cedersjö</span>

Författare: Björn Cedersjö

2023-03-07 Hälsning från årsmötet

Årsmötet hölls den 7 mars i nya Immanuelskyrkan. Sammanlagt 42 personer varav 30 ombud representerande 19 församlingar var närvarande. Församlingen Kingdom House välkomnades som ÖKRs 29 medlemsförsamling. Kontakter har under året tagits med andra församlingar som ännu inte är medlemmar. Under 2023 planeras för ekumeniska gudstjänster på Stortorget på påskdagen …