Författare: <span>Björn Cedersjö</span>

Författare: Björn Cedersjö

2024-03-21 Örebro kristna råds Årsmöte

Rapport från årsmötet Rapport till NA från årsmöte i Örebro kristna råd I Örebro kristna råd möts 31 kristna församlingar i Örebro. Årsmötet hölls den 21 mars i Betelkyrkan och samlade 49 representanter från församlingarna. Tre församlingar välkomnades som nya medlemmar: S:t Aho kyrkan, Emmanuel International Church och Equmeniakyrkans församling …

2023-03-07 Hälsning från årsmötet

Årsmötet hölls den 7 mars i nya Immanuelskyrkan. Sammanlagt 42 personer varav 30 ombud representerande 19 församlingar var närvarande. Församlingen Kingdom House välkomnades som ÖKRs 29 medlemsförsamling. Kontakter har under året tagits med andra församlingar som ännu inte är medlemmar. Under 2023 planeras för ekumeniska gudstjänster på Stortorget på påskdagen …