Örebro Kristna Råd

Styrelse 2023-2024

Porträtt: Björn Cedersjö

Ordförande:
Björn Cedersjö

Immanuelskyrkan (Evangeliska Frikyrkan)

bjorn@cedersjo.se

Tfn 0705-69 64 96

MajLis Morhed Hultvall

Betlehemskyrkan (Equmeniakyrkan)

morhed.hultvall@gmail.com

0739-87 98 78

Porträtt: MajLis Morhed Hutlvall

Franck Mahoro

S:t Eskils katolska församling (Katolska kyrkan)

netofranck@hotmail.com

0762044195

Deborah Johansson

St Eskils katolska församling

pm75@bahnhof.se

0737790116

Monica R Sturzenbecker

Betaniakyrkan

monica@betaniakyrkan.se

0730798535

Pernilla Ljungberg

Svenska kyrkan

pernilla.ljungberg2@svenskakyrkan.se

0730889698

Emad Ladho

S:t Mariakyrkan (Syrisk-Ortodoxa kyrkan)

lahdo.emad@hotmail.com

0737-14 21 08