Örebro Kristna Råd

Styrelse 2023

Porträtt: Björn Cedersjö

Ordförande:
Björn Cedersjö

Immanuelskyrkan (Evangeliska Frikyrkan)

bjorn@cedersjo.se

Tfn 0705-69 64 96

MajLis Morhed Hultvall

Betlehemskyrkan (Equmeniakyrkan)

morhed.hultvall@gmail.com

0739-87 98 78

Porträtt: MajLis Morhed Hutlvall

Johan Bäckrud

Pingstkyrkan

johan.backrud@lepramissionen.se

0723331974

Kerstin Östlin

Betelkyrkan (Equmeniakyrkan)

franstorp@gmail.com

0706-72 43 57

Porträtt: Kerstin Östlin

Åsa Nausner

Svenska kyrkan

asa.nausner@svenskakyrkan.se

019-154552

Franck Mahoro

S:t Eskils katolska församling (Katolska kyrkan)

netofranck@hotmail.com

0762044195

Emad Ladho

S:t Mariakyrkan (Syrisk-Ortodoxa kyrkan)

lahdo.emad@hotmail.com

0737-14 21 08

Angelina Backman

Svenska kyrkan

angelina.backman@svenskakyrkan.se

0767720370