Kategori: <span>information</span>

Kategori: information

2023-03-07 Hälsning från årsmötet

Årsmötet hölls den 7 mars i nya Immanuelskyrkan. Sammanlagt 42 personer varav 30 ombud representerande 19 församlingar var närvarande. Församlingen Kingdom House välkomnades som ÖKRs 29 medlemsförsamling. Kontakter har under året tagits med andra församlingar som ännu inte är medlemmar. Under 2023 planeras för ekumeniska gudstjänster på Stortorget på påskdagen …

7 oktober : Flyktingar från Ukraina: Aktuell info från Örebro stadsmission

Kyrkorna i Örebro kristna råd har bett Örebro stadsmission vara nav för kyrkornas insatser i mottagandet av flyktingar från Ukraina. Här publiceras uppdaterade nyhetsbrev från ÖSM. 2022-10-07Sammanfattning Sommaren har nu övergått i höst samtidigt som Rysslands invasion av Ukraina är inne på den åttonde månaden. Antalet ukrainare i länet och …