Möt styrelsen i Örebro kristna råd: Pernilla Ljungberg

Möt styrelsen i Örebro kristna råd: Pernilla Ljungberg

1. Vem är du och vad gör du?

Jag heter Pernilla Ljungberg och bor i Örebro med min familj. Jag är socionom och har arbetat i många år med socialt arbete och rehabilitering inom stat (Arbetsförmedlingen), region och kommun. Sedan drygt ett år tillbaka arbetar jag som diakoniassistent i Almby församling och är under utbildning till att bli diakon. Jag tycker om att vara i ute i naturen, läsa och vara med familj och vänner.

2. Varför är du engagerad i Örebro kristna råd?

Jag tycker att den ekumeniska tanken är viktig och nödvändig för de kristna kyrkorna både lokalt och globalt. Vi har mycket att ge varandra och att lära av varandra. Jag ser det som en styrka att många olika uttryckssätt får plats inom den gemensamma tron. När jag fick frågan om att delta i styrelsen kändes det spännande att få vara med och arbeta med frågan lite mer fördjupat och att få möjlighet lära mig mer om de församlingar som verkar här i närområdet.

3. Varför vill du vara kristen?

Jag har varit kristen sedan barnsben och tron har alltid, men på olika sätt, varit central i mitt liv. I Hebreerbrevet 11:1 står det: Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se. Det är så jag vill beskriva min kristna tro: Den är grunden för det jag hoppas på och ger lugn i det jag inte kan förstå.