Kategori: <span>just nu</span>

Kategori: just nu

2023-03-07 Hälsning från årsmötet

Årsmötet hölls den 7 mars i nya Immanuelskyrkan. Sammanlagt 42 personer varav 30 ombud representerande 19 församlingar var närvarande. Församlingen Kingdom House välkomnades som ÖKRs 29 medlemsförsamling. Kontakter har under året tagits med andra församlingar som ännu inte är medlemmar. Under 2023 planeras för ekumeniska gudstjänster på Stortorget på påskdagen …

Örebro kristna råd ger synpunkter på kommunens förslag om bidrag till föreningar

Till fritidsnamnden@orebro.se Ft 139/2020 Yttrande om förslag till föreningsbidrag Vi är glada och tacksamma för det grundliga arbete som gjorts vad gäller revidering av bestämmelserna för Örebro kommuns bidrag inom kultur- och fritidssektorerna. Vi anser att arbetet i stort är välgjort och att överväganden och förslag är väl avvägda. Vår …