Möt styrelsen i Örebro kristna råd: Björn Cedersjö

Möt styrelsen i Örebro kristna råd: Björn Cedersjö

Vem är du och vad gör du? 
Jag är en ungdomlig pensionär efter ett liv som pastor, lärare, etikforskare och engagerad i olika uppgifter i kyrka och samhälle. Född i Stockholm, uppvuxen i Småland och Halland har jag nu levt mer än 40 år i Örebro. Tillsammans med Majsan har jag tre barn och sju barnbarn. Är ordförande även i Örebro stadsmission och har förtroendeuppdrag i några andra sammanhang. Gillar att läsa teologiska böcker.

Varför är du engagerad i ÖKR? 
Jag har levt mitt liv i olika kyrkor och mött kristna från olika sammanhang. Där har jag mött så mycket som berikat min kristna tro. För att rikedomen och storheten i Gud som kristen tro talar om ska synas behövs många. Samtidigt kallas vi alla mitt i vår mångfald höra ihop och vara ett vilket Örebro kristna råd vill medverka till.

Varför vill du vara kristen? 
Jag tror att Gud vill oss väl och är fullkomlig kärlek. Det sammanhanget vill jag höra hemma i.