Möt styrelsen i Örebro kristna råd: Sven Nilsson

Möt styrelsen i Örebro kristna råd: Sven Nilsson

Vem är du och vad gör du? 
Jag är förbunden med Örebro sedan många år tillbaka. Utbildad i bibelskola och Örebro Missionsskola. Arbetade som ungdomssekreterare under några år i Örebromissionen. Under perioden 1962-65 var jag ekumeniskt engagerad som ordförande i Frikyrkliga ungdomsrådet och studiesekreterare i Frikyrkliga studieförbundet. Efter en pastorstjänst i Motala var jag pastor i Filadelfiakyrkan i Örebro 1970-1985. Den tiden präglades mycket av goda relationer mellan ledare i olika församlingar. Under några år arbetade jag sedan särskilt med bön och själavård. 1995 var jag med och bildade församlingen Kristet center där jag var pastor några år och sedan fortsatt som medlem i ledarskapet. Som pensionär har fortsatt att skriva och medverka i olika församlingar i den mån jag orkat.

Varför är du engagerad i ÖKR? 
Det är för mig en naturlig process att leva med hela församlingsarbetet i Örebro i förbön och medverkan. Det är ett uttryck för min starka övertygelse om församlingen som Kristi kropp. Jag vill identifiera mig med det.

Varför vill du vara kristen? 
Det har gett innehåll åt hela mitt liv från jag döptes som 12-åring. Det har präglat mitt sätt att arbeta. Jag är fortfarande fascinerad över att jag från 12 år och till nu upptäcker att det är går att växa i ett personligt förhållande till Jesus.