2023-03-07 Hälsning från årsmötet

2023-03-07 Hälsning från årsmötet

Årsmötet hölls den 7 mars i nya Immanuelskyrkan. Sammanlagt 42 personer varav 30 ombud representerande 19 församlingar var närvarande. Församlingen Kingdom House välkomnades som ÖKRs 29 medlemsförsamling. Kontakter har under året tagits med andra församlingar som ännu inte är medlemmar. Under 2023 planeras för ekumeniska gudstjänster på Stortorget på påskdagen och i Stadsparken den 20 augusti. Genom Bibeläventyret presenteras skolelever i åk4 och 5 för viktigt innehåll i Bibeln. Rådet ger även stöd till bibelutdelning på häktet och ordnar samlingar om kyrkornas diakonala ansvar och för präster och pastorer. En ny hemsida med ny logga har startats under 2022. 

ÖKR vill verka för religionsfrihet och tillsammans med församlingarna vara en god samhällsaktör och bidra till ett gott och hållbart samhälle för alla människor.

I årsmötet medverkade Misha Jaksic från Sveriges kristna råd med ett uppskattat föredrag om ortodoxa kyrkors situation och teologi.

I den delvis nya styrelsen omvaldes Björn Cedersjö (Immanuelskyrkan) till ordförande. Övriga är MajLis Morhed Hultvall (Betlehemskyrkan), Emad Ladho (Mariakyrkan), Angelina Backman (Adolfsbergs församling SvK), alla omvalda. Nyvalda är Deborah Johansson (S:t Eskils katolska församling), Pernilla Ljungberg (Almby församling SvK) och Monica R Sturzenbecker (Equmeniakyrkan Betania). Frank Mahoro (S:t Eskils katolska församling) valdes till suppleant.