Örebro Kristna Råd

Verksamheter

Universitetskyrkan

Kyrkorna i Örebro står bakom arbetet i Universitetskyrkan. Läs mer på denna länk: https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/stod-under-studietiden/halsa-valmaende-och-traning/universitetskyrkan/

Bibeläventyret

Genom Bibeläventyret ges kunskap om innehållet i Gamla och Nya testamentet. Kunniga instruktörer möter elever i åk4 och åk 5 för att utifrån skolans kursplan fördjupa kunskapen om Bibeln och dess budskap. Du kan läsa mer på Bibeläventyrets hemsida Örebro kristna råd stödjer arbetet genom att betala materialet som delas …

Sjukhuskyrkan

I Örebro samverkar kyrkorna i Sjukhuskyrkan. Här finns en länk till dess webbplats: https://www.sjukhuskyrkan.se/kyrkor/orebro-universitetssjukhus/