Möt styrelsen i Örebro kristna råd: Per Holmström

Möt styrelsen i Örebro kristna råd: Per Holmström

Vem är du och vad gör du? 
Jag heter Per Holmström och till vardags arbetar jag på Region Örebro län.

Varför är du engagerad i ÖKR? 
Jag vill verka för att församlingar i Örebro stad aktivt verkar utåtriktat genom lokal mission och diakoni i våra olika stadsdelar och i detta arbetet stödjer varandra.

Varför vill du vara kristen? 
Därför att det står för en relation till Jesus Kristus som betyder allt för mig. Den relationen kan jag inte vara utan.