Örebro Kristna Råd

Örebro Kyrkfunkis

Örebro kristna råd vill verka för ökad kunskap och medvetenhet kring kyrka och funktionsnedsättning, samt tillgänglighet och delaktighet för alla. Örebro Kyrkfunkis är ett ekumeniskt nätverk i Örebro som arbetar för dessa frågor. Här presenteras aktuella aktiviteter och evenemang i våra kyrkor, som riktar sig till personer med funktionsnedsättning och andra intresserade.