2024-03-21  Örebro kristna råds Årsmöte

2024-03-21 Örebro kristna råds Årsmöte

Rapport från årsmötet

Rapport till NA från årsmöte i Örebro kristna råd

I Örebro kristna råd möts 31 kristna församlingar i Örebro. Årsmötet hölls den 21 mars i Betelkyrkan och samlade 49 representanter från församlingarna. Tre församlingar välkomnades som nya medlemmar: S:t Aho kyrkan, Emmanuel International Church och Equmeniakyrkans församling i Närkes Kil. Under 2024 planeras för en budkavle mellan församlingar under påsktiden och en ekumenisk gudstjänst i Stadsparken den 18 augusti. I början av 2025 genomförs den internationella ekumeniska böneveckan. Genom Bibeläventyret presenteras skolelever i åk4 och 5 för viktigt innehåll i Bibeln. Rådet ordnar även samlingar om kyrkornas diakonala ansvar, möten för präster och pastorer och inbjuder till offentliga samtal om aktuella frågor. Hemsidan www.orebrokristnarad.se uppdateras regelbundet. ÖKR vill verka för religionsfrihet och tillsammans med församlingarna vara en god samhällsaktör och bidra till ett gott och hållbart samhälle för alla människor. Under 2023 blev ÖKR medlem i Örebro föreningsråd.

I årsmötet medverkade biskop Johan Dalman med två uppskattade föredrag. Fyra nya personer valdes in i styrelsen som består av representanter från olika församlingar i Örebro. Ordförande är Björn Cedersjö.

———–

———-

Välkommen till Örebro kristna råds årsmöte!

Torsdag 21 mars kl 16/18-20 i Betelkyrkan. Det blir gemenskap och årsmötesförhandlingar. Alla är välkomna! Och kanske du ska vara ombud för din församling? Vi har glädjen att ha biskop Johan Dalman på besök. Johan håller föredrag kl 16 och kl 18. Soppa och smörgås serveras emellan. Välkommen med anmälan!

Se pdf-fil nedanför bilden för mer info.

Bilden är från årsmötet 2023. Kommer du i år?

Biskop Johan Dalman medverkar

Här nedanför finns handlingar inför årsmötet 2024: