Arkiv: <span>verksamhetsplan</span>

Arkiv: verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2022

§2 Syfte och uppgifter ÖKR:s syfte är att i vårt mångkulturella samhälle vara ett uttryck för och verka för kristen enhet; att främja ett gemensamt kristet vittnesbörd i ord och handling; att vara mötesplats för kristna församlingar i gudstjänst, bön, dialog, samråd och samverkan; att vara samlande ekumeniskt organ i …