Arkiv: <span>verksamhetsplan</span>

Arkiv: verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2023-24

antagen av årsmötet 2023-03-07 och kompletterad 230531 Planen utgår från § 2 i ÖKR:s stadgar §2 Syfte och uppgifter ÖKR syfte är att i vårt mångkulturella samhälle vara ett uttryck för och verka för kristen enhet; att främja ett gemensamt kristet vittnesbörd i ord och handling; att vara mötesplats för kristna …