2024-08-18 Ekumenisk gudstjänst i Stadsparken

2024-08-18 Ekumenisk gudstjänst i Stadsparken

Vi planerar för ekumenisk gudstjänst i Stadsparken söndagen den 18 augusti kl 11. I år hoppas vi det är är tid för sol och värme, inte regn som 2023. Medverkan från olika kyrkor i Örebro.