Möt styrelsen i Örebro kristna råd : Déborah Johansson

Möt styrelsen i Örebro kristna råd : Déborah Johansson

Vem är Du och Vad gör du?

Mitt namn är Déborah García Johansson, född och uppvuxen i Nicaragua, där jag träffade kärleken 1987, det var det som gjorde att jag sedan flyttade till Sverige. Kom till Stockholm 1988 och flyttade med min familj till Örebro år 1991. Jag har hunnit bli pensionär och fått barnbarn som ger oss glädje i vår växande familj här.  

Varför är Du engagerad i Örebro Kristna Råd: 

Jag växte upp i ett ganska homogent katolskt samhälle, dock hade vi vänner som gick i en annan kristen kyrka som vi inte fick besöka, idag är vi i min egen släkt uppdelade och ber i olika kristna kyrkor. När min man och jag gifte oss här i Sverige, blev vår familj från starten efter vår vigsel, del av två kristna samfund. Jag delade under lång tid min mans kyrka och våra barn följde naturligtvis med; det blev så mer av praktiska skäl, det blev även naturligt att jag engagerade mig och även om jag själsligt inte upplevde någon skillnad, saknade jag dock min kyrka på något sätt. Med åren har jag mött och umgås både med protestanter och katoliker och försökt att reda ut och lära mig mer och mer om våra kyrkor och jag har förstått att, allmän sagt, finns det grundläggande behov av att respektera och stötta varandra och för att göra det, krävs det att lära känna varandra samt egenheter för varje kristet samfund liksom det som förenar oss. Våra kyrkor har spelat en viktig roll i alla samhällen och samhällsklasser och detta märks tydligare i svåra tider och på alla nivåer. Därför var det självklart att nyligen svara ja när jag blev tillfrågad om jag ville få en plats i styrelsen där jag har varit adjungerad sedan våren 2021. 

Om varför vill jag vara kristen, upplever jag frågan nästan som att fråga mig varför vill du leva? Eller varför vill du vara kvinna? Eller varför äter du? För mig som levande varelse som fick välsignelsen att få föda mina barn, som kan blir hungrig och vill äta nyttig, är det en självklarhet att tro på och älska den allsmäktig Gud som älskar oss. Jag fick lära känna Jesus från mitt livsstart, växte upp och blev uppfostrad i tron om den treenigheten som Jesus representerar och är del av. Denna starka trio vet jag kan hålla oss i nöd och lust, på individ- och gruppnivå, under förutsättning att vi tror på- och söker honom.