För fred

För fred

Konflikterna i vår omvärld är många. I media ser och hör vi om fruktansvärda och ofattbara situationer för människor som lever i dessa konflikter. När maktlösheten och frustrationen kommer över oss finns det en sak vi kan göra, vi kan bära varandra och andra i vår bön.

Varje torsdag 18.30 är du välkommen till S:t Miakels kyrka på fredmässa. ”Varje torsdag finns också möjlighet att be för just det som du själv bär på. Alla våra böner och suckar får ta plats inför Gud.”

Läs mer här!

På Mänskliga rättighetsdagarna i Örebro, MR-dagarna, 24–29 oktober 2023 arrangerar Svenska kyrkan fredsvandring och fredsgudstjänst. Alexandra Pascalidou föreläser om ”Kamp och kärlek i orten”.

Här hittar du hela programmet.

Dessutom… Tisdag 24 oktober, på FN-dagen, ordnas en fredsbön på Järntorget kl 12.30.

Anders Lennartsson, Kyrkoherde i Örebro pastorat, och olika religiösa företrädare i Örebro, leder en kort fredsbön, var och en utifrån sin tradition med freden i fokus. Kom gärna med och be!