Fredrik har gjort vår nya hemsida

Fredrik har gjort vår nya hemsida

Nu har Örebro kristna råds nya hemsida funnits några månader.

Det var Fredrik Sturzenbecker som hjälpte oss. Vi frågar:

Vem är du och vad gör du?

Jag jobbar på heltid på Örebro universitet och där undervisar jag på programmen medier, kommunikation och PR samt filmprogrammet. Efter utbildningen kan studenterna bli anställda som kommunikatörer på företag och organisationer. De kurser jag undervisar i är webbdesign, grafisk design, ljuddesign och videoredigering. 

Vid sidan om min anställning skriver jag musik som jag spelar in min studio (Studio Smedjan). Det händer också att jag producerar andra låtskrivare. Lite då och då är jag ute och gör liveframträdanden själv, med band eller med min fru Monica som är sångerska.

Så här tänkte jag när jag designade Örebro kristna råds nya hemsida:

När jag tar mig an ett uppdrag börjar jag alltid med att fråga mig vilken målgrupp uppdraget gäller och vad syfte och mål med insatsen är, samt om det finns något speciellt budskap som man vill förmedla. När vi diskuterade ÖKR:s huvudsakliga syfte och budskap snappade jag upp de tre S-en: Samlar, Samtalar, Syns och ville att de skulle få synas direkt på hemsidans startsida. Ett annat viktigt inslag var att Örebros kyrkor och samfund skulle presenteras visuellt och vara lätta att hitta. 

Användaruppgifter är något jag också funderar över. Jag försöker ställa mig på andra sidan om mig som utvecklare, där användaren är och fråga mig vad jag skulle vilja se och kunna göra på hemsidan. När jag har användarens perspektiv, ser jag ganska snart vad som är viktigt och vad som kan sållas bort. 

Gällande design räknar jag in färg, form, layout och typografi. I det här uppdraget var det lite utmanande att jobba med designen, eftersom den gamla logotypen skulle bytas ut och den nya levereras efter att hemsidan skulle vara klar. Så att bestämma textdesign och färger blev lite av en gissningslek. Men när logotypen väl var klar gick det ändå snabbt att anpassa hemsidan mot den. Det berodde mycket på det fina arbete som Mattias hade gjort. 

I slutfasen brukar det alltid vara vissa anpassningar i hemsidan som ska göras och då är bra om man låter den fasen ta den tid som behövs. Det är ofta då som vissa viktiga ändringar görs gällande navigation och struktur. Att det kommer in i slutet av arbetet med hemsidan, beror vanligtvis på att det är då som både uppdragsgivare och producent har fått insikter om verksamheten som man inte såg från början. 

Att ta fram en ny hemsida innebär inte sällan att uppdragsgivaren behöver fundera över grundläggande strukturer och syften med sin verksamhet och på det sättet kan hemsidan bidra till att man tänker till lite extra om sin organisation eller företag.