Bibeläventyret

Bibeläventyret

Genom Bibeläventyret ges kunskap om innehållet i Gamla och Nya testamentet. Kunniga instruktörer möter elever i åk4 och åk 5 för att utifrån skolans kursplan fördjupa kunskapen om Bibeln och dess budskap. Du kan läsa mer på Bibeläventyrets hemsida

Örebro kristna råd stödjer arbetet genom att betala materialet som delas ut i samband med presentationerna.