Verksamhetsplan 2023-24

Verksamhetsplan 2023-24

antagen av årsmötet 2023-03-07 och kompletterad 230531

Planen utgår från § 2 i ÖKR:s stadgar

§2 Syfte och uppgifter

ÖKR syfte är att i vårt mångkulturella samhälle vara ett uttryck för och verka för kristen enhet; att främja ett gemensamt kristet vittnesbörd i ord och handling; att vara mötesplats för kristna församlingar i gudstjänst, bön, dialog, samråd och samverkan; att vara samlande ekumeniskt organ i Örebro. ÖKR vill verka för religionsfrihet och tillsammans med församlingarna vara en god samhällsaktör och bidra till ett gott och hållbart samhälle för alla människor.

(A) – vara ett uttryck för och verka för kristen enhet

(1)  Genom att synligt samverka med varandra som kristna församlingar

(2) Genom att hålla kontakt med SKR, Sveriges kristna råd

(B) – främja ett gemensamt kristet vittnesbörd i ord och handling

 (1)  Genom en aktuell hemsida visa på större aktuella kristna händelser lokalt, nationellt och internationellt

(2) Genom att stödja skolprojektet ”Bibeläventyret” med ekonomiska medel

(3) Genom att vara medarrangör till ”Pilgrim i stan”

(4) Genom att ge stöd till att sprida biblar på häktet i Örebro

(5)  Genom att inbjuda till samtal samtala om hur vi som kyrkor möter människor i social utsatthet

(6) Genom att verka för ökad kunskap och medvetenhet kring kyrka och funktionsnedsättning, samt tillgänglighet och delaktighet.

(C) – vara en mötesplats för kristna församlingar i gudstjänst, bön, dialog, samråd och samverkan

(1) Genomföra en gemensam ekumenisk gudstjänst på påskdagen på Stortorget

(2) Samordna och genomföra en ekumenisk gudstjänst i Stadsparken den 20 augusti

(3) Genom att samordna och arrangera ekumeniska samlingar i olika lokala kyrkor under Internationella böneveckan för kristen enhet i januari 2024

(4) Genom att ordna samlingar för präster och pastorer

(D) att vara samlande ekumeniskt organ i Örebro

(1) Genom att styrelsen håller kontakt med medlemsförsamlingarna och genom att söka kontakt med andra församlingar med inbjudan till medlemskap

(2) Genom att sprida aktuell ekumenisk information till medlemsförsamlingarna och andra intresserade

(E) – verka för religionsfrihet

(1) Genom att uppmärksamma tendenser i civilsamhället och i det offentliga som handlar om att religionsfrihet är ifrågasatt och hotad

(2) Genom engagemang i Örebro kommuns interkulturella och interreligiösa råd

(3) Genom att lära känna de olika religiösa grupperna i Örebro, till exempel genom nätverket Tro möter tro

(F) – tillsammans med församlingarna vara en god samhällsaktör och bidra till ett gott och hållbart samhälle för alla människor

(1) Genom att uppmärksamma hur församlingarna ökar sitt engagemang för klimatförändringarna, rättvis handel och social utsatthet

(2) Genom att tillsammans samtala om och kartlägga sociala diakonala behov i samarbete med Örebro stadsmission och andra kristna aktörer

(3) Genom att sprida information och inspirera till församlingarnas engagemang i Mänskliga rättighetsdagarna (v43) i Örebro

(4) Genom att ÖKR närvarar på Facebook och ökar synligheten för de aktiviteter som samordnas genom ÖKR

Övrigt

(1) Hålla årsmöte senast den 30 april 2024