2024-03-01    Världsböndagen

2024-03-01 Världsböndagen

1 mars kl 16 Världsböndagen Adolfsbergs kyrka

Temat för gudstjänsten är: “Jag uppmanar er… ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek” är hämtat från Efesierbrevet 4: 1 – 3. Det är sammanställt av kvinnor i Palestina. Det blir fika efter gudstjänsten.

Här finns inbjudan att ladda ner.

Här kan du läsa mer: https://www.svekumeniskakvinnor.se/material-till-varldsbondagen-2024/