Ekumeniska böneveckan 2024

Ekumeniska böneveckan 2024

Välkommen att vara med i ekumeniska böneveckan 18-25 januari

Vi möts i åtta olika församlingars kyrkor/församlingshem.

Temat är ”Du ska älska Herren din Gud – och din nästa som dig själv. Materialet är denna gång skrivet av kristna i Burkina Faso. Här finns de ekumeniska materialet: https://www.skr.org/vart-arbete/boneveckan/

Temat är ”Du ska älska Herren din Gud – och din nästa som dig själv”.

Här finns affischen för veckan i Örebro:

Frågor?/

Kontakta ÖKRs ordförande Björn Cedersjö, tel 0705 696 496

Välkommen!

Rapport från veckan:

Så har vi då avslutat Ekumeniska böneveckan i Örebro. I åtta olika församlingar har vi mötts med olika traditioner och uttryckssätt. Kristna systrar och bröder från Burkina Faso i Västafrika hade skrivit materialet detta år och temat har varit Älska Gud och älska din medmänniska. Bibeltexten om den barmhärtige samariern har lästs och våra syskon har delat en betraktelse över någon del av texten. Svårigheterna att vara kristen på många håll i Burkina Faso har vi påmints om. I onsdagens samling fick vi dessutom höra ett vittnesbörd om situationen i Nordkorea, en kvinna berättade. Vi har varit mellan åtta och 250 personer de olika kvällarna. Tack kärleksfulle Gud för en världsvid gemenskap av människor som vill dela världens nöd med Dig. Tack Jesus för att du gav ditt liv för vår skull. Tack helige Ande för att du för oss samman i din världsvida kyrka. Björn Cedersjö 27 januari