Social utsatthet i Örebro

Social utsatthet i Örebro

Vi fortsätter vårt samtal om vad kyrkorna kan och vill göra.

Tisdag 17 oktober 16.00–18.00 i Equmeniakyrkan Betania Örebro, Venavägen 21

Anmäl dig till pm75@bahnhof.se senast 14 okt (namn, församling)

Bakgrund:

I början av 2021 fick Örebro kristna samarbetsråd (ÖKS) ett brev som handlade om situationen i Örebro utifrån ett uppmärksammat reportage i SVT. Utifrån detta inbjöd ÖKS i samråd med Örebro Stadsmission alla kyrkor i Örebro med anställda och frivilliga till ett öppet samtal i denna viktiga fråga som också handlade om hur vi tillsammans kan möta det långsiktiga behovet av hjälp. Det kan vara ensamhet, ekonomiska bekymmer, långtidssjukdom etc.

Vad kan vi göra för att hjälpa människor att komma tillbaka?

Hur ser situationen ut idag?

Hur fortsätter vi att möta de flyktingar som kriget i Ukraina medför?