Utbildning om Våld i nära relationer

Utbildning om Våld i nära relationer

Inställt pga få anmälningar. Vi prövar på nytt i höst.

”Man har ju anat något”

– En temadag om våld i nära relationer

Tisdagen den 14 mars kl. 8.30 – 12 i Korskyrkan, Mosåsvägen 28, 702 28, Örebro

Dagen vänder sig till föreståndare, chefer och ledare mfl i Örebros församlingar. 

Skicka gärna ett par personer från er församling.

Kuratorerna Gunilla och Silva från Kvinnohuset i Örebro kommer ge dig det du behöver av kunskap och mod till att hjälpa de människor i din församling som du misstänker, eller har kännedom om, som är utsatta för våld i sin parrelation. 

Björn Cedersjö, Åsa Nausner och Kerstin Östlin från ÖKR styrelse har varit med i planeringen.

Upplägg

8.30               Välkommen, morgonbön & presentation     

                      Bensträckare

9.00               Pass I med Kvinnohuset                             

Den man älskar agar man 
Våld som samhällsproblem                                                                                     FN:s våldsdefinition 
Våldets karaktär

10.00             Fika

10.30             Pass II med Kvinnohuset                            

Hur våldet kan se ut i en kyrklig kontext
Bemötande                                                                                                                   Församlingens förhållningssätt
Vägen vidare

11.20             Bensträckare

11.30             Panel, avslutningsord och bön 

12.00             Dagen är slut!

Anmälan:       Informationsservice, 019-154500 alt orebro.pastorat@svenskakyrkan.se

Ange Namn, allergier, församling, telefonnr eller epost senast 8/3. 

Frågor? Kontakta Åsa Nausner asa.nausner@svenskakyrkan.se