Möt styrelsen i Örebro kristna råd: Kerstin Östlin

Möt styrelsen i Örebro kristna råd: Kerstin Östlin

  1. Vem är jag och vad gör du?

Jag heter Kerstin Östlin och har bott i Örebro i drygt 15 år. Skälet till att jag flyttade hit var ett intressant arbete som forskare och lärare vid Örebro universitet. Dessutom planerade min man och jag att ändå byta bostad i Stockholm, där jag är född, uppväxt och har bott i hela mitt liv fram till flytten till Örebro. Mina två döttrar bor sedan drygt 20 år utanför Sverige och är gifta med icke-svenskar. För sex år sedan blev jag änka. Sedan drygt 10 år pensionär med, bortsett från pandemin, en tillvaro ganska inbokad med sociala kontakter, möten av olika slag, däremellan promenader och många böcker.

  • Varför är du engagerad i Örebro kristna råd?

När vi flyttade till Örebro, visste vi inte så mycket om stan, mer än att det finns många kyrkor och församlingar här. Eftersom vi var engagerade i en församling i Stockholm, planerade vi att ge de olika församlingarna i stan en chans under ett halvår, innan vi bestämde oss för vilken vi skulle vara med i. En av de första församlingarna vi besökte, Betelkyrkan, valde vi ganska omgående att gå med i. Det stora flertalet av de andra fick inte ens något besök. Möjligheten att via ÖKR lära känna Örebros kristna verksamhet blev därför ett erbjudande jag inte kunde tacka nej till. 

Det andra och viktigaste skälet till att vara med i ÖKR är möjligheten att bidra till att den kristna tron och verksamheten blir synliga i Örebro. En av mina första upplevelser i stan var, när jag på en fråga om kyrkorna här fick svaret att finns många, men att deras verksamhet är ointressant och irrelevant. Den först bilden har sedan på olika sätt förstärkts. Med mitt engagemang I ÖKR hoppas jag kunna bidra till att örebroarna får syn på vad kyrkorna och församlingarna kan betyda för både för den enskilda individen och samhället i stort.

  • Varför vill du vara kristen?

Jag är uppväxt i en pingstförsamling i Stockholm och kommer från en släkt, som från 1800-talet varit med i frikyrkosammanhang. Min tro har funnits och finns som en naturlig del av mitt liv. Det är naturligt, att tillsammans med andra erfarenheter och kunskaper, tro på en Gud, som finns över och i vår tillvaro. 

Konkreta upplevelser har förstärkt detta. När min man var sjuk under de sista månaderna av sitt liv, kände jag rent konkret, att jag var buren av en hand, som tog hand om oss.

Jag är alltså kristen, för att för mig är det en nödvändig del av mitt liv, som gör att jag kan leva livet fullt ut.