20 oktober.  Samtal om kyrkornas diakoni

20 oktober. Samtal om kyrkornas diakoni

Social utsatthet i Örebro – vad kan och vill kyrkorna göra?

fortsättning på samtal

Torsdagen den 20 oktober 2022 kl 18,30-20,00

Filadelfiakyrkan, Slottsgatan 16

Välkommen med!

anmäl dig till bjorn@cedersjo.se senast 17 oktober (namn, församling)

Sprid gärna denna inbjudan till fler som du tycker borde vara med.

Bakgrund:

I början av 2021 fick Örebro kristna samarbetsråd (ÖKS) ett brev som handlade om situationen i Örebro utifrån ett uppmärksammat reportage i SVT. Utifrån detta inbjöd ÖKS i samråd med Örebro Stadsmission alla kyrkor i Örebro med anställda och frivilliga till ett öppet samtal i denna viktiga fråga som också handlade om hur vi tillsammans kan möta det långsiktiga behovet av hjälp. Det kan vara ensamhet, ekonomiska bekymmer, långtidssjukdom etc. 

Vad kan vi göra för att hjälpa människor att komma tillbaka?

Hur ser situationen ut idag?

Hur fortsätter vi att möta de flyktingar som kriget i Ukraina medför?