Efter gudstjänsten i Stadsparken 14 augusti

Efter gudstjänsten i Stadsparken 14 augusti

Tack alla som kom och deltog i den ekumeniska gudstjänsten i Stadsparken 2022!

En solig och varm söndag! Vi var uppskattningsvis 1000 personer som var med, de flesta i skuggan av träden. Tack till Tindra Dunbäck och Lennart Bondeson för vittnesbörd, till Anna Lena Evehäll för predikan och till sångare och musiker under ledning av Mattias Ejdeklint och Joakim Arenius. Flera pastorer och präster bad för barn och ungdomar i vår stad, för fred och försoning i Ukraina och andra konflikthärdar, för miljö och klimat, för den sociala nöden i vårt samhälle samt att fler ska finna vägen till tro på Jesus.

Andreas Axinge berättade om arbetet med bibeläventyret (se https://orebrokristnarad.se/2022/03/01/bibelaventyret/). Insamlingen blev totalt 46.311 kronor (varav 244 personer via swish gav totalt drygt 42000 kr). Stort tack till alla som bidrog!

Hälsningar från Björn Cedersjö som var gudstjänstledare