Rapport från årsmötet 10 mars

Rapport från årsmötet 10 mars

  • ÖKS bytte namn till Örebro kristna råd och antog reviderade stadgar.
  • Björn Cedersjö omvaldes till ordförande.
  • Emad Ladho från S:ta Mariakyrkan omvaldes på två år
  • Angelina Backman, Ingeborg Stenström, Franck Mahoro och Johan Bäckrud valdes som nya styrelseledamöter på två år.
  • Verksamhetsplanen för 2022 godkändes.
  • Rådet beslöt att be Örebro stadsmission vara ett nav för kyrkornas insatser i mottagandet av flyktingar från Ukraina.

Du hittar protokollet från årsmötet under rubriken Om oss, Dokument