Ny verksamhetsplan antagen

Ny verksamhetsplan antagen

Årsmötet den 10 mars beslutade om vad Örebro kristna råd ska ägna sig åt under 2022.

§2 Syfte och uppgifter

Örebro kristna råds (ÖKR) syfte är att i vårt mångkulturella samhälle vara ett uttryck för och verka för kristen enhet; att främja ett gemensamt kristet vittnesbörd i ord och handling; att vara mötesplats för kristna församlingar i gudstjänst, bön, dialog, samråd och samverkan; att vara samlande ekumeniskt organ i Örebro. ÖKR vill verka för religionsfrihet och tillsammans med församlingarna vara en god samhällsaktör och bidra till ett gott och hållbart samhälle för alla människor.

(A) – vara ett uttryck för och verka för kristen enhet

(1) Genom att synligt samverka med varandra som kristna församlingar. (2) Genom att hålla kontakt med SKR, Sveriges kristna råd

(B) – främja ett gemensamt kristet vittnesbörd i ord och handling

(1) Genom att några gånger per år samarbeta kring ekumeniska gudstjänster.
(2) Genom en aktuell hemsida som visar på större aktuella kristna händelser lokalt, nationellt och internationellt.
(3) Genom att stödja skolprojektet ”Bibeläventyret” med ekonomiska medel.
(4) Genom att vara medarrangör till ”Pilgrim i stan.”
(5) Genom att ge stöd till att sprida biblar på häktet i Örebro.
(6) Genom att inbjuda till samtal om hur vi som kyrkor möter människor i social utsatthet.

(C) – vara en mötesplats för kristna församlingar i gudstjänst, bön, dialog, samråd och samverkan
(1) Genomföra en gemensam ekumenisk gudstjänst på påskdagen på Stortorget
(2) Samordna och genomföra en ekumenisk gudstjänst i Stadsparken den 14 augusti.
(3) Genom att samordna och arrangera ekumeniska samlingar i olika lokala kyrkor under Internationella böneveckan för kristen enhet i januari 2023.

(4) Genom att ordna samlingar för präster och pastorer.

(D) att vara samlande ekumeniskt organ i Örebro

(1) Genom att styrelsen håller kontakt med medlemsförsamlingarna och genom att söka kontakt med andra församlingar med inbjudan till medlemskap.
(2) Genom att sprida aktuell ekumenisk information till medlemsförsamlingarna och andra intresserade.

(E) – verka för religionsfrihet

(1) Genom att uppmärksamma tendenser i civilsamhället och i det offentliga som handlar om att religionsfrihet är ifrågasatt och hotad.
(2) Genom engagemang i Örebro kommuns interkulturella och interreligiösa råd.
(3) Genom att lära känna de olika religiösa grupperna i Örebro t.ex. genom nätverket Tro möter tro.

(F) – tillsammans med församlingarna vara en god samhällsaktör och bidra till ett gott och hållbart samhälle för alla människor
(1) Genom att uppmärksamma hur församlingarna ökar sitt engagemang för klimatförändringarna, rättvis handel och social utsatthet.

(2) Genom att tillsammans samtala om och kartlägga sociala diakonala behov i samarbete med Stadsmissionen och andra kristna aktörer.
(3) Genom att sprida information och inspirera till församlingarnas engagemang i Demokrativeckan under hösten och Mänskliga rättighetsdagarna (v.42) i Örebro

(4) Genom att ÖKR närvarar på FB, Facebook, och ökar synligheten för de aktiviteter som samordnas genom ÖKR.

Övrigt

(1) Hålla årsmöte senast den 30 april 2023